Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και πλοήγηση του επισκέπτη στην ιστοσελίδα 1na.gr. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει την περιήγησή του/της σε αυτήν.

Η ιστοσελίδα 1na.gr έχει υλοποιηθεί αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες σχετικά με τα προγράμματα του φροντιστηρίου και δεν απαιτεί και δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους επισκέπτες του. Το περιεχόμενο του ιστολογίου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του 1na.gr (εκτός αν το θέμα έχει παρθεί από άλλο site οπότε ανήκει στη πηγή του) αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των νόμιμων δικαιούχων τους και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, η χρήση υλικού από τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας, όπως επίσης και η αντιγραφή, διανομή, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή, χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση. Τονίζεται δε ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τρίτους των λογότυπων, εμπορικών σημάτων, εικαστικών δημιουργικών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.

Το 1na.gr περιλαμβάνει links προς άλλα ανεξάρτητα websites τα οποία δεν ελέγχει, και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τον τρόπο λειτουργίας τους ή την τήρηση των όρων Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων από αυτούς τους φορείς. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Τέλος, παρότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την ακρίβεια του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, το 1na.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ανάγνωση των περιεχομένων της ιστοσελίδας αυτής ή την παρερμηνεία των αναγραφόμενων σε αυτή. Επίσης το 1na.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που υποστεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας από την πλοήγησή του σε αυτή ή από την αδυναμία χρήσης αυτής, τις διακοπές ή τις καθυστερήσεις κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.